Värmepumpservice

värmepumpservice

Garantiservice på din värmepump

Auktoriserat ombud från Nibe
Service ombud för CTC

MVK utför garantiservice, reparationer och underhåll på värmepumpar. Vi är auktoriserat serviceombud för värmepumpar från Nibe och CTC.

Vi servar alla slags värmepumpar såsom luftvärmepumpar, jordvärmepumpar och bergvärmepumpar.

Vad ingår i en service av värmepumpen?

Serviceåtgärden varierar beroende på typ av värmepump, men normalt ingår funktionskontroll och injustering, byte/rengöring av filter samt kontroll av temperaturer och tryck för bästa funktion/ekonomi eller service.

Installerar luftvärmepumpar

5-års garanti Hitachi Luftvärmepumpar

MVK installerar luftvärmepumpar i villor och större fastigheter. Vi arbetar huvudsakligen med luftvärmepumpar av hög kvalitet från Hitachi. Luftvärmepumparna fungerar även som AC och ger behaglig kyla varma sommardagar.

Vid nyinstallation av luftvärmepump kan våra privatkunder utnyttja ROT-avdrag och få skatterabatt på arbetskostnaden.

MVK redovisar till skatteverket och drar av skatterabatten direkt på fakturan.
Vi lämnar 5 års garanti på installerade värmepumpar.

Nedan produktbroschyrer från våra leverantörer (pdf):

Broschyr Mitsubishi Broschyr Samsung Broschyr Toshiba

Hitachi

CTC

Nibe

Certifiering incert