Värmepumpservice

värmepumpservice

Garantiservice på din värmepump

Auktoriserat ombud från Nibe
Service ombud för CTC

MVK är auktoriserat serviceombud för värmepumpar från Nibe och CTC och vi utför garantiservice, reparationer och underhåll på dessa värmepumpar, det här gör vi även på luftvärmepumpar som vi har installerat.

Vad ingår i en service av värmepumpen?

Serviceåtgärden varierar beroende på typ av värmepump, men normalt ingår funktionskontroll och injustering, byte/rengöring av filter samt kontroll av temperaturer och tryck för bästa funktion/ekonomi eller service.

Installerar luftvärmepumpar

5-års garanti Toshiba Luftvärmepumpar

MVK installerar luftvärmepumpar i villor och större fastigheter. Vi arbetar huvudsakligen med luftvärmepumpar av hög kvalitet från Toshiba. Luftvärmepumparna fungerar även som AC och ger behaglig kyla varma sommardagar.

Vid nyinstallation av luftvärmepump kan våra privatkunder utnyttja ROT-avdrag och få skatterabatt på arbetskostnaden.

MVK redovisar till skatteverket och drar av skatterabatten direkt på fakturan.
Vi lämnar 5 års garanti på installerade värmepumpar.

Läs gärna mer och se aktuella broschyrer i Toshibas hemsida.

Hitachi

CTC

Nibe

Certifiering incert